Styret

Styret i korpset per høst 2018 består av følgende personer:

  • Leder: Steinar Bakkemo, tlf. 90062386
  • Kasserer: Ole Ottem-Holmsten
  • Sekretær: Grethe Bednar
  • Styremedlem: Pål Bednar