Øvingstider

Hovedkorps
Hver mandag kl. 1800 – 1930 på Ås skole (gymsalen).
Husk å ta med instrument, øvingsbok og notestativ.

Individuelle øvinger har den enkelte fått opplyst. Ta kontakt med styret hvis noen lurer på sin tid.

Aspirantgruppe
Individuell opplæring på høsten i kulturskolen.
Samling en gang i måneden for samspill etter jul.
Samkjøring med hovedkorps når det nærmer seg 17. mai.

De som er flinke til å øve får raskt være med i hovedkorpset når dirigenten mener de er flinke nok 😉