Innkalling til Årsmøte i Korpset

Vi avholder årsmøte mandag Ny dato kommer

Sted: Ås skole, et klasserom ved gymsalen

Tid: kl. 18.00

Agenda:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å underskrive protokoll
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Årsberetning for 2018
 7. Regnskap for 2018
 8. Godkjenning av foreslått budsjett for 2019
 9. Valg
 10. Vedtekter for korpset (basert på NMF sine standardvedtekter)
 11. Eventuelt

Vi trenger noen driftige og engasjerte foreldre i styret som kan være med å påvirke hvordan vi skal drive korpset fremover.

Vel Møtt ! 😊