Ingen korpsøvelser fram mot sommeren!

Etter gjennomført ekstraordinært årsmøte 9. mai, har vi valgt å sette korpsets aktiviteter på frys. Dette da vi kun har 4 aktive spillende medlemmer igjen.

Det jobbes nå med å få til samarbeide med andre korps i Eidsvoll hvor resterende musikanter skal kunne være med å spille videre.

Det er satt ett interim styre, som skal jobbe med videre aktiviteter for korpset.

Viktig å presisere at korpset ikke er lagt ned!

Med vennlig hilsen

fungerende styre